Prednosti uporabe

  • Vodenje vseh podatkov pokopališča na enem mestu
  • Preprost iskalni mehanizem za hiter dostop do želenih podatkov pokopališča
  • Prilagodljiv in razširljiv sistem poročil in izpisov
  • Integriran preprost dokumentni sistem za upravljanje z dokumenti pokopališča (najemne pogodbe, kartoteke,…)
  • Možnost integracije aplikacije s poljubnim ERP sistemom (računovodskim programom)
  • Zmanjšanje stroškov upravljanja pokopališča