Opis

Evidenca lokacij pokopališča

 • evidenca lokacij pokopališča s poljubno nastavljivimi lokacijami (pokopališča, predeli, polja, linije..),
 • upravljanje zsedenosti resursov pokopališča (kapelica, krematorij, …),
 • upravljanje grobov s povezanimi dokumenti (pogodbe, najemne pogodbe, slike fizičnih kartotek),
 • upravljanje plačnikov in najemnikov grobov (lahko v povezavi z ERP).

Evidenca pokojnikov

 • podatki povezani spokojniki,
 • podatki pogreba s pogrebnimi storitvami,
 • poročila.

Vzpostavitev začetne evidence pokopališča

 • vzpostavitev evidence lokacij pokopališč z grobnimi mesti,
 • vzpostavitev evidence pokojnikov,
 • prenos pomembnih dokumentov,
 • prenos in integracija ostalih podatkov po potrebi.

Naročila pogrebov

 • vpis umrle osebe, izbira grobnega mesta,
 • koledar pogrebov in zasedenost pokopališč,
 • zasedenost resursov pokopališča,
 • povezava pogrebnih storitev z zalednim ERP sistemom
 • poročila in izpis delovnih nalogov.

Integracija z zalednim ERP sistemom

 • integracija z ERP sistemi se prilagodi zahtevam naročnika.

Obveščanjem pevcev in izvajalcev

 • obveščanje pevcev in izvajalcev preko sporočil SMS o izvajanju na pogrebu,
 • potrjevanje pevcev in izvajalcev preko sporočil SMS.

Ekranske slike