Delovne naloge

Pregled nad tekočimi nalogami je ključen za uspešno vodenje pokopališke dejavnosti. CEMS zato samodejno generira sezname delovnih nalog, ki vsebujejo vse pomembne podrobnosti za izvedbo na terenu.

Comments are closed.